Sinds februari gaan wij naar een andere kerkelijke gemeente. We zijn lid mogen worden van de Christengemeente in Buitenpost.

Al ruim een half jaar gaan we met enige regelmaat naar de diensten op zondag. Tijdens deze diensten ervoer ik een heilige rust en groei in geloof. Maar nu we deel uitmaken van de gemeente en de broeders en zusters steeds beter leren kennen, deel nemen aan verschillende gemeente-activiteiten ervaar ik hoe goed het is om lid te zijn van een gemeenschap. Een gemeenschap waar de elkaar kan bemoedigen, opbouwen, leuke en minder leuke dingen kan delen met elkaar. Plezier kan maken en samen kan leren uit de Bijbel over onze God.

Tegelijkertijd is het ook wennen aan andere structuren, wie doet wat? Maar dat is juist een leuke uitdaging. Hoe kunnen we de mensen leren kennen? Waar kunnen we in ondersteunen? Hoe is alles in de gemeente geregeld?

Gelukkig staan de broers en zussen klaar om ons vriendelijk de weg te wijzen en kennis te maken.

Het is heel fijn om weer naar Gods huis te gaan en opgebouwd te worden en samen met mede broers en zussen genieten van de vruchten van het geloof. Dat bid ik iedereen toe.